Vở hồng hà School Trạng Nguyên 0555

Thương hiệu: |

8.200₫

Vở 4 ô ly School Trạng Nguyên
- Mã số: 0555
- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5(mm)
- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)
- Số trang: 48
- Định lượng: 100g/m²
- Độ trắng: 82%ISO