Vở hồng hà School Ocean 0559

Thương hiệu: |

8.400₫

Vở 4 ô ly School Ocean
- Mã số: 0559
- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5(mm)
- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)
- Số trang: 48
- Định lượng: 100g/m²
- Độ trắng: 92%ISO