Vở hồng hà School Green 0512

Thương hiệu: |

7.000₫

Vở 4 ô ly School Green
- Mã số: 0512
- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5(mm)
- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)
- Số trang: 48
- Định lượng: 80g/m²
- Độ trắng: 92%ISO