Vở hồng hà School Billo 0547

Thương hiệu: |

5.300₫

Vở 4 ô ly School Billo
- Mã số: 0547
- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5(mm)
- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)
- Số trang: 48
- Định lượng: 70g/m²
- Độ trắng: 90%ISO