Vở hồng hà School Ami 0515

Thương hiệu: |

12.200₫

Vở 4 ô ly School Ami
- Mã số: 0515
- Vở 4 ô ly vuông 2,5 x 2,5(mm)
- Kích thước: 170 x 240 (±2mm)
- Số trang: 80
- Định lượng: 100g/m²
- Độ trắng: 82%ISO (theo tiêu chuẩn của hãng văn phòng phẩm hồng hà)