Vở hồng hà Class Around the World 0376

Thương hiệu: |

10.000₫

Vở 4 ô ly Class Around the World
- Mã số: 0376
- Vở 4 ô ly ngang
- Kích thước: 156 x 205 (±2mm)
- Số trang: 200
- Định lượng: 60g/m²
- Độ trắng: 90%ISO