Vở hồng hà Class Ami 0371

Thương hiệu: |

9.000₫

Vở học sinh hồng hà 4 ô ly Class Ami
- Mã số: 0371
- Vở 4 ô ly vuông 2 x 2(mm)
- Kích thước: 156 x 205 (±2mm)
- Số trang: 96
- Định lượng: 100g/m²
- Độ trắng: 95%ISO