Quý Đại lý, Cửa hàng, Cơ quan, Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp khi nhập số lượng nhiều hàng sẽ có giá tốt nhất từ nhà phân phối IDB - 0918181895

STT TÊN SẢN PHẨM CHI TIẾT SẢN PHẨM GIÁ PHÂN PHỐI
I DẬP GHIM PLUS SỐ 10    
1 PS-10E Ghim 15 tờ, Sản phẩm có 5 màu. Kèm theo hộp ghim 30.000 vnđ
2 PS-10E Ghim 15 tờ, Sản phẩm có 5 màu. Không kèm theo hộp ghim 23.000 vnđ
3 ST-010X Không kèm theo hộp ghim 28.000 vnđ
II GHIM BẤM    
1 Ghim bấm số 10 Kích thước: cao 4,7mm, rộng 8,5mm 2.600 vnđ
2 Ghim bấm số 3 Kích thước: cao 6mm, rộng 11,7mm 7.900 vnđ
III BĂNG XÓA PLUS    
1 Băng xóa Plus - Whiper V Kích thước: (5mm, 6mm X 10m) 16.000 vnđ
2 Băng xóa Plus - Whiper Mini Kích thước: (5mm X 7m) 10.500 vnđ
3 Băng xóa Plus - Whiper Push Pull Kích thước: (5mm X 12m) 17.000 vnđ
4 Băng xóa Plus - Whiper Slide Kích thước: (5mm X 10m) 20.500 vnđ
5 Băng xóa Plus - Whiper Petit Kích thước: (5mm X 6m) 20.500 vnđ
6 Băng xóa Plus - Whiper Flex Gun Kích thước: (5mm X 10m) 18.500 vnđ
7 Băng xóa Plus - Whiper PAL Kích thước: (5mm X 6m) 18.500 vnđ
8 Băng xóa Plus - Whiper Rush Kích thước: (5mm X 6m) 18.500 vnđ
9 Ruột băng xóa Plus - Whiper V Kích thước: (5mm, 6mm X 10m) 12.500 vnđ
10 Ruột băng xóa Plus - Whiper Rush Kích thước: (5mm X 6m) 12.500 vnđ