Quý Đại lý, Cửa hàng, Cơ quan, Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp khi nhập số lượng nhiều hàng sẽ có giá tốt nhất từ nhà phân phối IDB - 0918181895

STT TÊN SẢN PHẨM CHI TIẾT SẢN PHẨM GIÁ PHÂN PHỐI
I BẤM GHIM & ĐỤC LỖ    
1 Dập ghim xoay 3 chiều Deli - 0828 Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
2 Bấm ghim trung 23/6 & 23/10 Deli 397 Số tờ bấm: 50, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
3 Bấm ghim trung 23/6 và 23/10 Deli 391 Số tờ bấm: 60, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
4 Bấm ghim cộng lực 10 DELI 365 Số tờ bấm: 12, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
5 Bấm kim xoay 3 chiều 24/6 Deli 414 Số tờ bấm: 25, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
6 Bấm lỗ - 20 tờ MS06 Số tờ bấm: 20, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
7 Bấm lỗ - 10 tờ MS05 Số tờ bấm: 10, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
8 Bấm lỗ - 25 tờ MS04 Số tờ bấm: 25, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
9 Bấm lỗ 15 tờ MS03 Số tờ bấm: 15, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
10 Bấm lỗ 35 tờ MS02 Số tờ bấm: 35, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
11 Bấm lỗ - 10 tờ MS01 Số tờ bấm: 10, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
12 Bấm ghim 24/6 Deli 355 Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
13 Bấm ghim xoay 3 chiều Deli 333 Số tờ bấm: 25, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
14 Bấm kim 24/6 và 26/6 DELI 316 Số tờ bấm: 25, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
15 Bấm ghim số 3 Deli 317 Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
16 Bấm kim 24/6 và 26/6 DELI 316 Số tờ bấm: 25, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
17 Bấm ghim 24/6 và 26/6 Deli 306 Số tờ bấm: 25, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
18 Bấm kim số 10 DELI 253 + Kim Số tờ bấm: 12, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
19 Bấm ghim số 10 Deli 2226 Số tờ bấm: 12, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
20 Bấm kim số 10 DELI 228 Số tờ bấm: 12, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
21 Bấm ghim số 10 Deli 226 Số tờ bấm: 12, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
22 Bấm ghim số 10 Deli 229 Số tờ bấm: 12, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
23 Bấm ghim cộng lực 10 Deli 366 Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
24 Bấm ghim cộng lực 10 Deli 364 Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
25 Bấm ghim cộng lực 10 Deli 363 Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
25 Bấm ghim 24/6 Deli 359 Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
II GHIM BẤM    
1 Ghim bấm 23/10 Deli 0015 Chất liệu: Kim loại, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
2 Ghim bấm 23/23 Deli 0014 Chất liệu: Kim loại, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
3 Ghim bấm 23/13 Deli 0013 Chất liệu: Kim loại, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
4 Ghim bấm 24/6 Deli 0012 Chất liệu: Kim loại, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
5 Kim bấm 10 Deli 0010 Chất liệu: Kim loại, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
III NHỔ GHIM    
1 Gỡ ghim số 10 Deli 232 Chất liệu: Kim loại, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
IV HỘP ĐỰNG BÚT    
1 Cắm bút 5 tầng (DELI 9133) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
2 Cắm bút 5 tầng màu (DELI 904) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
3 Khay để bút đa năng (DELI 903) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
4 Cắm bút nhựa màu (DELI 9132) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
5 Khay để bút đa năng (DELI 9110) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
6 Cắm bút 5 tầng nhựa trong (DELI 905) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
7 Cắm bút học sinh hình tủ (DELI 9136) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
8 Cắm bút hình bút chì (DELI 9145) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
9 Cắm bút hình trụ xoắn (DELI 9143) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
10 Cắm bút hình máy giặt (DELI 9142) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
11 Cắm bút hình trụ màu (DELi 9141) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
12 Cắm bút học sinh hình trái táo (DELI 9139) Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
V SỔ BÌA DA    
1 Sổ da còng 100 trang (DELI 3154, 3155, 3156) Chất liệu: bìa da-gáy còng, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
2 Sổ da còng 100 trang (DELI 3151, 3152, 3153) Chất liệu: bìa da-gáy còng, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
3 Sổ da cao cấp 120 trang (DELI 7945, 7946, 7947, 7948)) Chất liệu: bìa da-gáy dán, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
4 Sổ da 160 trang (DELI 7920, 7921, 7922, 7923) Chất liệu: bìa da-gáy dán, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
5 Sổ da 120 trang (DELI 7910, 7911, 7912, 7913) Chất liệu: bìa da-gáy dán, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
6 Sổ da 120 trang ( DELI 7904, 7905, 7906, 7907) Chất liệu: bìa da-gáy dán, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ
7 Sổ da 80 trang (DELI 7900) Chất liệu: bìa da-gáy dán, Xuất xứ: Trung Quốc, Hãng sản xuất: Deli Liên hệ