Sổ Business B6 -160

17.000₫

Sổ Business B6 -160

Thương hiệu: Hải Tiến

Kích thước: 148x210mm

Xuất xứ: Việt Nam

Văn Phòng Phẩm IDB