Sổ Business B3 -160

8.500₫

Sổ Business B3 -160

Thương hiệu: Hải Tiến

Kích thước: 105x148mm

Đơn vị tính: quyển

Văn Phòng Phẩm IDB