Máy tính Casio

CASIO D - 120S CASIO D - 120S

CASIO D - 120S

345.000₫
CASIO D - 120S

CASIO D - 120S

345.000₫

MÁY TÍNH CASIO D - 120S - Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin). Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ...

Xem nhanh
CASIO SX-300 CASIO SX-300

CASIO SX-300

100.000₫
CASIO SX-300

CASIO SX-300

100.000₫

MÁY TÍNH CASIO SX-300 - Màn hình cực lớn. Màn hình lớn hơn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng hơn. - Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin)....

Xem nhanh
CASIO AX-120S CASIO AX-120S

CASIO AX-120S

265.000₫
CASIO AX-120S

CASIO AX-120S

265.000₫

MÁY TÍNH CASIO AX-120S - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu, có thể thay đổi theo tuỳ thích. - Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và...

Xem nhanh
CASIO DJ-240D CASIO DJ-240D

CASIO DJ-240D

480.000₫
CASIO DJ-240D

CASIO DJ-240D

480.000₫

MÁY TÍNH CASIO DJ-240D - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu, có thể thay đổi theo tuỳ thích. - Có thể kiểm tra đến 120 bước tính...

Xem nhanh
CASIO JS-20TS CASIO JS-20TS

CASIO JS-20TS

675.000₫
CASIO JS-20TS

CASIO JS-20TS

675.000₫

MÁY TÍNH CASIO JS-20TS - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu. - Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời. - Phím cuốn đảm bảo...

Xem nhanh
CASIO J-120S CASIO J-120S

CASIO J-120S

308.000₫
CASIO J-120S

CASIO J-120S

308.000₫

MÁY TÍNH CASIO J-120S - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu. - Có đến 100 bước kiểm tra. - Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và...

Xem nhanh
CASIO MJ-120D CASIO MJ-120D

CASIO MJ-120D

236.000₫
CASIO MJ-120D

CASIO MJ-120D

236.000₫

MÁY TÍNH CASIO MJ-120D - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu. - Có đến 100 bước kiểm tra. - Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời....

Xem nhanh
CASIO DX-120ST CASIO DX-120ST

CASIO DX-120ST

325.000₫
CASIO DX-120ST

CASIO DX-120ST

325.000₫

MÁY TÍNH CASIO DX-120ST - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu, có thể thay đổi theo tuỳ thích. - Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và...

Xem nhanh
CASIO JJ-120D CASIO JJ-120D

CASIO JJ-120D

390.000₫
CASIO JJ-120D

CASIO JJ-120D

390.000₫

MÁY TÍNH CASIO JJ-120D - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu, có thể thay đổi theo tuỳ thích. - Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và...

Xem nhanh
CASIO JS-120TV CASIO JS-120TV

CASIO JS-120TV

880.000₫
CASIO JS-120TV

CASIO JS-120TV

880.000₫

MÁY TÍNH CASIO JS-120TV - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu, có thể thay đổi theo tuỳ thích. - Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và...

Xem nhanh
CASIO MS-170V CASIO MS-170V

CASIO MS-170V

258.000₫
CASIO MS-170V

CASIO MS-170V

258.000₫

MÁY TÍNH CASIO MS-170V - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu. - Sử dụng 2 nguồn năng lượng: mặt trời & pin. - Phím cuốn đảm bảo...

Xem nhanh
CASIO MS-310TM CASIO MS-310TM

CASIO MS-310TM

317.000₫
CASIO MS-310TM

CASIO MS-310TM

317.000₫

MÁY TÍNH CASIO MS-310TM - Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu. - Máy tính casio Sử dụng 2 nguồn năng lượng: mặt trời & pin. - Phím...

Xem nhanh