Khay mica 2 tầng

125.000₫

Khay mica 2 tầng
- Khay đựng hồ sơ tài liệu A4.
- Khay bằng nhựa cao cấp có 2 tầng ngang.
- Đảm bảo lưu trữ giấy tờ, tài liệu thoải mái.