Quý Đại lý, Cửa hàng, Cơ quan, Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp khi nhập số lượng nhiều hàng sẽ có giá tốt nhất từ nhà phân phối IDB - 0918181895

STT TÊN SẢN PHẨM CHI TIẾT SẢN PHẨM GIÁ PHÂN PHỐI
I NGÀNH HÀNG BÚT VIẾT    
1 Bút cao cấp    
  Bút bi TL-058 Bizner (dạng bấm) 12 cây/hộp, 12 hộp/thùng, 144 cây/thùng 38.000 VNĐ
  Bút bi TL-059 Bizner (dạng xoay) 12 cây/hộp, 12 hộp/thùng, 144 cây/thùng 38.000 VNĐ
  Bút bi TL-060 Bizner (dạng xoay) 12 cây/inner, 12 inner/thùng, 144 cây/thùng 64.000 VNĐ
  Bút bi TL-067 Bizner (dạng xoay) 12 cây/inner, 12 inner/thùng, 144 cây/thùng 75.000 VNĐ
  Bút bi TL-069 Bizner (dạng xoay) 12 cây/inner, 12 inner/thùng, 144 cây/thùng 125.000 VNĐ
1.2 Bút bi    
  Bút bi TL08 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 1.600 VNĐ
  Bút bi TL023 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 2.200 VNĐ
  Bút bi TL025 - Grip 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 2.700 VNĐ
  Bút bi TL027 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 2.300 VNĐ
  Bút bi TL031 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 4.500 VNĐ
  Bút bi TL032 - Grip 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 2.700 VNĐ
  Bút bi TL034 - Jollee 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 1.600 VNĐ
  Bút bi TL035 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 1.300 VNĐ
  Bút bi TL036 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng 6.300 VNĐ
  Bút bi TL047 - Tango 12 cây/hộp, 50 hộp/thùng, 600 cây/thùng 3.700 VNĐ
  Bút bi TL048 - Renown 10 cây/hộp, 40 hộp/thùng, 400 cây/thùng 11.000 VNĐ
  Bút bi TL049 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 2.300 VNĐ
  Bút bi TL051 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 1.000 VNĐ
  Bút bi TL061 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 2.200 VNĐ
1.3 Bút Gel mực nước    
  Bút GEL04 - Dream Me 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng 4.000 VNĐ
  Bút GEL06 - Sonate 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng 2.500 VNĐ
  Bút GEL07 - Roader 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng 3.000 VNĐ
  Bút GEL08 - Sunbeam 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng 3.500 VNĐ
  Bút Gel bấm GEL09 - Master Ship 12 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 288 cây/thùng 5.500 VNĐ
  Bút GEL011 Grip - MyDear 12 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 288 cây/thùng 4.000 VNĐ
  Bút GEL012 - Starlit 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng 3.000 VNĐ
  Bút GEL012/DO 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng 3.800 VNĐ
  Bút GEL015 - Kutin 12 cây/hộp, 80 hộp/thùng, 960 cây/thùng 4.000 VNĐ
  Bút GEL016 - Xuxu 12 cây/hộp, 80 hộp/thùng, 960 cây/thùng 4.100 VNĐ
  Bút GEL017 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng 4.800 VNĐ
  Bút GEL018 - Canozi 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng 4.800 VNĐ
  Bút GEL021 20 cây/ màu/ hộp, 48 hộp/ thùng carton (960 cây/ thùng carton) 3.700 VNĐ
1.4 Bút Buter Gel    
  Bút Gel B-01 B.Master 12 cây/hộp, 80 hộp/thùng, 960 cây/thùng 3.900 VNĐ
  Bút Gel B-03 Hi Master 12 cây/hộp, 50 hộp/thùng, 600 cây/thùng 5.500 VNĐ
  Bút Gel B-04 Grip 12 cây/hộp, 50 hộp/thùng, 600 cây/thùng 3.000 VNĐ
  Bút Gel B-07 X.Light 12 cây/hộp, 80 hộp/thùng, 960 cây/thùng 3.000 VNĐ
  Bút Gel B-08 Mazti 10 cây/hộp, 120 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 3.400 VNĐ
  Bút Gel B-14 20 cây/ màu/ hộp, 48 hộp/ thùng (960 cây/ thùng carton) 3.000 VNĐ
1.5 Bút lông kim    
  Bút lông kim FL04 - Beebee 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng 3.500 VNĐ
  Bút lông kim FL04/DO 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng 4.000 VNĐ
1.6 Bút máy    
  Bút máy luyện chữ FT-02 15 cây/hộp, 20 hộp/thùng, 300 cây/thùng 30.000 VNĐ
  Bút máy luyện chữ FT-03 15 cây/hộp, 20 hộp/thùng, 300 cây/thùng 25.000 VNĐ
  Bút máy luyện chữ FT-04 15 cây/hộp, 20 hộp/thùng, 300 cây/thùng 25.000 VNĐ
  Bút máy luyện chữ FT-05 15 cây/hộp, 20 hộp/thùng, 300 cây/thùng 25.000 VNĐ
  Bút máy luyện chữ FT-06 15 cây/hộp, 20 hộp/thùng, 300 cây/thùng 18.000 VNĐ
  Bút máy luyện chữ FT-07 15 cây/hộp, 20 hộp/thùng, 300 cây/thùng 11.000 VNĐ
  Bút máy FT-09 15 cây/hộp, 20 hộp/thùng, 300 cây/thùng 11.000 VNĐ
  Bút máy luyện chữ FT-15 15 cây/hộp, 20 hộp/thùng, 300 cây/thùng 20.000 VNĐ
  Bút máy luyện chữ FT-18 10 cây/ hộp; 40 hộp/ thùng; 400 cây/thùng 15.000 VNĐ
1.7 Bút Lông Bảng    
  Bút lông bảng-WB02 20 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 960 cây/thùng 3.800 VNĐ
  Bút lông bảng-WB03 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng 5.300 VNĐ
  Bút lông bảng-WB09 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng 5.000 VNĐ
  Bút lông bảng-WB011 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng 6.500 VNĐ
  Bút lông bảng-WB012 10 cây/hộp, 600 cây/thùng 8.200 VNĐ
1.8 Bút Lông Dầu    
  Bút lông dầu-PM04 CeeDee 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng 6.800 VNĐ
  Bút lông dầu-PM07 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng 6.000 VNĐ
  Bút lông dầu-PM09 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng 6.500 VNĐ
  Bút lông dầu-PM011 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng 3.500 VNĐ
  Bút lông dầu-PM015 12 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 720 cây/thùng 8.000 VNĐ
  Bút lông dầu-PM016 10 cây/hộp, 75 hộp/thùng, 750 cây/thùng 4.200 VNĐ
1.9 Bút lông bảng/dầu    
  Mực bút lông bảng WBI-01 6 lọ/lốc, 24 lốc/thùng, 144 hộp/thùng 15.100 VNĐ
  Mực bút lông Bảng– FO WBI01 1 lọ/ 1 hộp; 6 lọ/ lốc; 144 lọ/thùng 15.100 VNĐ
  Mực bút lông dầu PMI-01 6 lọ/lốc, 24 lốc/thùng, 144 hộp/thùng 5.800 VNĐ
2.1 Bút dạ quang    
  Bút dạ quang HL-03 5 cây/vỉ, 120 vỉ/thùng, 600 cây/thùng 5.200 VNĐ
  Bút dạ quang HL-06 10 cây/hộp, 54 hộp/thùng, 540 cây/thùng 5.900 VNĐ
  Bút dạ quang HL-011 10 cây/hộp, 54 hộp/thùng, 540 cây/thùng 5.900 VNĐ
  Bút dạ quang HL-07 10 cây/hộp, 54 hộp/thùng, 540 cây/thùng 6.000 VNĐ
  Bút dạ quang HL-08 5 cây/vỉ, 120 vỉ/thùng, 600 cây/thùng 3.400 VNĐ
2.2 Bút xóa    
  Bút xóa CP02 12 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 288 cây/thùng 15.000 VNĐ
  Bút xóa CP05 12 cây/hộp, 48 hộp/thùng, 576 cây/thùng 11.000 VNĐ
  Xóa kéo CT-03 12 cây/hộp, 24 hộp/thùng, 288 cây/thùng 15.000 VNĐ
  Xóa kéo CT-04 20 cây/hộp; 600c /thùng 10.000 VNĐ
  Bút xóa FO CP01 20 cây/01 hộp, 24 hộp (480 cây)/ thùng carton 9.500 VNĐ
2.3 Bút đế cắm    
  Đế cắm bút PH-02 10bộ/hộp, 180 cái/thùng 9.500 VNĐ
  Đế cắm bút PH-04 1 cây/túi OPP, 10 túi /hộp inner, 180 cây/thùng 7.900 VNĐ
2.4 Mực bút máy    
  Mực viết máy FPI-08/DO 1 lọ/ hộp giấy, 8 hộp/ lốc, 30 lốc/ thùng carton (240 hộp/ thùng carton) 5.800 VNĐ
  Mực viết máy FPI-07 6 hộp/lốc, 48 lốc/thùng, 288 hộp/thùng 3.800 VNĐ
2.5 Hồ dán    
  Hồ dán 30ml G-08 12 lọ/khay, 40 khay/thùng, 480 lọ/thùng 2.200 VNĐ
  Keo khô Glutick G-05 30 thỏi/hộp, 12 hộp/thùng, 360 thỏi/thùng 5.600 VNĐ
  Keo khô G-011/DO 30 thỏi/hộp, 12 hộp/thùng, 360 thỏi/thùng 6.000 VNĐ
  Keo khô FO-G01 30 thỏi/hộp, 12 hộp/thùng, 360 thỏi/thùng 5.500 VNĐ
  Keo khô FO-G02 20 thỏi/01 hộp, 20 hộp (400 thỏi)/ thùng carton 7.500 VNĐ
  Keo khô FO-G03 20 thỏi/01 hộp, 16 hộp (320 thỏi)/ thùng carton 10.000 VNĐ
2.6 Bút chì    
  Bút chì gỗ GP-01 12 cây/hộp, 96 hộp/thùng, 1.152 cây thùng hay 10 cây/hộp, 120 hộp/thùng, 1200 cây/thùng 2.500 VNĐ
  Bút chì gỗ GP-03 30 cây/lon, 32 lon/thùng, 960 cây/thùng hay 12cay/hộp, 1152 cây/thùng 3.000 VNĐ
  Bút chì gỗ GP-04 12 cây/hộp, 96 hộp/thùng, 1.152 cây thùng hay 10 cây/hộp, 120 hộp/thùng, 1200 cây/thùng 3.000 VNĐ
  Bút chì gỗ GP-07 12 cây/hộp, 96 hộp/thùng, 1.152 cây thùng hay 10 cây/hộp, 120 hộp/thùng, 1200 cây/thùng 3.700 VNĐ
  Bút chì gỗ GP-08 12 cây/hộp, 96 hộp/thùng, 1.152 cây thùng hay 10 cây/hộp, 120 hộp/thùng, 1200 cây/thùng 4.000 VNĐ
  Bút chì gỗ GP-09 12 cây/hộp, 96 hộp/thùng, 1.152 cây thùng hay 10 cây/hộp, 120 hộp/thùng, 1200 cây/thùng 4.200 VNĐ
  Bút chì gỗ GP-011 12 cây/hộp, 96 hộp/thùng, 1.152 cây thùng hay 10 cây/hộp, 120 hộp/thùng, 1200 cây/thùng 4.400 VNĐ
  Bút chì gỗ GP-012 12 cây/hộp, 96 hộp/thùng, 1.152 cây thùng hay 10 cây/hộp, 120 hộp/thùng, 1200 cây/thùng 1.700 VNĐ
  Bút chì khúc PC-09 20 cây/lon, 48 lon/thùng, 960 cây/thùng 2.500 VNĐ
  Bút chì bấm PC-018 Hararuku 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng 3.400 VNĐ
2.7 Chuốt bút chì gỗ    
  Chuốt bút chì S-01 48 cái/hộpPVC, 6 hộpPVC/hộp giấy, 3.456 cái/thùng hay 40 cái/hộp, 3200 cái/thùng 1.400 VNĐ
  Chuốt bút chì S-04 24 cái/ hộp giấy, 480/ thùng carton 3.500 VNĐ
  Chuốt bút chì S-05 24 cái/ hộp giấy, 480/ thùng carton 5.200 VNĐ
  Chuốt bút chì S-06 18 cái/ hộp giấy, 432/ thùng carton 7.600 VNĐ
2.8 Gôm/Tẩy    
  Gôm E-05 20 cục/hộp, 40 hộp/thùng, 800 cục/thùng 2.800 VNĐ
  Gôm E-06 30 cục/hộp, 40 hộp/thùng, 1.200 cục/thùng 2.200 VNĐ
  Gôm E-08 30 cục/hộp, 40 hộp/thùng, 1.200 cục/thùng 2.900 VNĐ
II NGÀNH HÀNG MỸ THUẬT    
1 Sáp màu    
  Sáp hộp CR-07 (10 màu) 240 hộp/thùng 4.900 VNĐ
  Sáp hộp CR-08 (12 màu) 240 hộp/thùng 5.800 VNĐ
  Sáp màu CR-C07 (10 màu) thay CRC01 160 hộp/thùng 8.500 VNĐ
  Sáp màu CR-C08 (16 màu) 120 hộp/thùng 13.800 VNĐ
  Sáp màu CR-C09 (24 màu) 5 hộp/lốc, 16 lốc/thùng, 80 hộp/ thùng 19.800 VNĐ
  Sáp màu CR-C011 (10 màu) 10 hộp/lốc. 24 lốc/thùng, 240 hộp/thùng 4.800 VNĐ
  Sáp màu CR-C012 (12 màu) 10 hộp/lốc. 24 lốc/thùng, 240 hộp/thùng 5.800 VNĐ
  Sáp màu CR-C014 (100 cây) 24 màu mỗi hộp 42.800 VNĐ
  Sáp màu CR-C015 (10 màu) 10 hộp/lốc. 30 lốc/thùng, 300 hộp/thùng 3.500 VNĐ
  Sáp màu CR-C016 (12 màu) 10 hộp/lốc. 30 lốc/thùng, 300 hộp/thùng 4.100 VNĐ
  Sáp màu CR-C04/DO (10 màu) 10 hộp/lốc, 16 lốc/thùng, 160 hộp/thùng 10.000 VNĐ
  Sáp màu CR-C05/DO (16 màu) 10 hộp/lốc, 12 lốc/thùng, 120 hộp/thùng 14.000 VNĐ
  Sáp màu CR-C06/DO (24 màu) 5 hộp/lốc, 16 lốc/thùng, 80 hộp/thùng 20.000 VNĐ
2 Bút lông tô màu    
  Bút lông FP-01 (12 cây) 120 vỉ/thùng 14.900 VNĐ
  Bút lông màu FP-02/DO 80 hộp/thùng 23.000 VNĐ
  Bút lông 2 đầu FP-C01 240 vỉ/thùng 10.000 VNĐ
  Bút lông màu FP-C04/DO 24 vỉ/hộp, 4 hộp/thùng, 96 vỉ/thùng 12.000 VNĐ
3 Màu nước    
  Màu nước WACO 03 32 hộp/thùng 24.000 VNĐ
  Màu nước WACO 05 24 vỉ/thùng 35.000 VNĐ
  Màu Acco-01 24 hộp/thùng 31.000 VNĐ