Quý Đại lý, Cửa hàng, Cơ quan, Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp khi nhập số lượng nhiều hàng sẽ có giá tốt nhất từ nhà phân phối IDB - 0918181895

STT TÊN SẢN PHẨM CHI TIẾT SẢN PHẨM GIÁ PHÂN PHỐI
I FILE CÒNG BẬT - LEVER ARCH FILE    
1 V - FUAL 280 B/D/G/R/Y File còng bật 5 cm khổ A4, màu xanh biển, đen, xanh lá, đỏ, vàng. 20 cái/thùng 33.500 VNĐ
2 V - FUAL 290 B/D/G/R/Y File còng bật 7 cm khổ A4, màu xanh biển, đen, xanh lá, đỏ, vàng. 20 cái/thùng 33.500 VNĐ
3 V - FUAL 285 B/D/G/R/Y File còng bật 5 cm khổ F4, màu xanh biển, đen, xanh lá, đỏ, vàng. 20 cái/thùng 33.500 VNĐ
4 V - FUAL 295 B/D/G/R/Y File còng bật 7 cm khổ F4, màu xanh biển, đen, xanh lá, đỏ, vàng. 20 cái/thùng 33.500 VNĐ
5 WE - FF291N-VB/D/G/R/Y File còng bật Jumbo 9 cm khổ A4, màu xanh biển, đen, xanh lá, đỏ, vàng. 20 cái/thùng 60.000 VNĐ
II FILE KHOÁ HỘP - TUBE FILE    
1 W - FURT 630B,D File khóa hộp A4 màu xanh biển (3cm mở 2 đầu). 30 cái/thùng 121.000 VNĐ
2 W - FURT 650B,D File khóa hộp A4 màu xanh biển (5cm mở 2 đầu). 30 cái/thùng 132.000 VNĐ
3 W - FURT 680B,D File khóa hộp A4 màu xanh biển (8cm mở 2 đầu). 20 cái/thùng 159.000 VNĐ
4 W - FURT 6100B, C File khóa hộp A4 màu xanh biển (10cm mở 2 đầu). 20 cái/thùng 225.000 VNĐ
5 W - FURT 653B File khóa hộp A3 màu xanh biển (5cm mở 2 đầu). 8 cái/thùng 330.000 VNĐ

.