Quý Đại lý, Cửa hàng, Cơ quan, Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp khi nhập số lượng nhiều hàng sẽ có giá tốt nhất từ nhà phân phối IDB - 0918181895

STT TÊN SẢN PHẨM CHI TIẾT SẢN PHẨM GIÁ PHÂN PHỐI
I File càng cua    
  File càng cua 5cm, 7cm Mã SP: HP155/159I - 50 cái/thùng 27.000 VNĐ
  File càng cua 3cm 2 khóa kẹp Mã SP: HP158K - 42 cái/thùng 27.600 VNĐ
  File càng cua 3cm 2 khóa + 1 nẹp Mã SP: HP158D - 42 cái/thùng 30.600 VNĐ
  File càng cua 3cm 1 khóa + 1 nẹp Mã SP: HP158D - 42 cái/thùng 27.700 VNĐ
  File càng cua 3cm 1 khóa còng Mã SP: HP158D - 42 cái/thùng 24.000 VNĐ
  File càng cua 3cm 2 khóa kẹp Mã SP: HP160K - 42 cái/thùng 27.000 VNĐ
  File càng cua 3cm 2 khóa + 1 nẹp Mã SP: HP160D - 42 cái/thùng 29.000 VNĐ
  File càng cua 3cm 1 khóa + 1 nẹp Mã SP: HP160D - 42 cái/thùng 27.000 VNĐ
  File càng cua 3cm 1 khóa còng Mã SP: HP160D - 42 cái/thùng 22.600 VNĐ
  File càng cua 5cm 2 khóa + 1 nẹp Mã SP: HP160 - 20 cái/thùng 31.000 VNĐ
  File càng cua 10cm 2 khóa còng Mã SP: HP168 - 10 cái/thùng 43.800 VNĐ
II File cặp hộp, ba dây    
  Cặp 3 Dây gập gáy Mã SP: HP 044 - 50 cái/thùng 17.700 VNĐ
  Cặp 3 dây 5cm, 7cm Mã SP: HP 044 - 50 cái/thùng 15.600 VNĐ
  Cặp Hộp 5 cm vân da Mã SP: HP 045 - 50 cái/thùng 19.800 VNĐ
  Cặp Hộp 7 cm vân da Mã SP: HP 046 - 50 cái/thùng 21.000 VNĐ
  Cặp Hộp 10 cm vân da Mã SP: HP 047 - 50 cái/thùng 27.000 VNĐ
  Cặp Hộp 15 cm vân da Mã SP: HP 048 - 40 cái/thùng 33.300 VNĐ
  Cặp Hộp 20 cm vân da Mã SP: HP 050 - 30 cái/thùng 42.000 VNĐ
III File trình ký    
  Trình Ký 02 mặt da đẹp L1 Mã SP: HP 149 - 50 cái/thùng 22.000 VNĐ
  Trình Ký 02 mặt xi L2 Mã SP: HP 036 - 50 cái/thùng 18.500 VNĐ
  Trình ký 02 mặt nhựa đẹp Mã SP: HP 147 - 140 cái/thùng 19.000 VNĐ
  Trình Ký 02 mặt nhựa trơn Mã SP: HP 021 - 170 cái/thùng 14.000 VNĐ
  Bảng Trình Ký nhựa Mã SP: HP 028 - 100 cái/thùng 15.000 VNĐ
  Bảng Trình Ký nhựa nhỏ Mã SP: HP 030 - 100 cái/thùng 9.000 VNĐ
  Bảng trình ký bìa 2 mặt da Mã SP: HP 032 - 50 cái/thùng 16.000 VNĐ