Giấy phân trang nhựa Pronoti-5

10.500₫

Thương hiệu: Pronoti Phân trang nilon Pronoti

được làm bằng nilon gồm 5 màu neon nổi bật .

Kích thước : 11mmx43mm.

Đóng gói : 20 tờ/màu, 5 màu/tập.

Chất lượng giấy tốt . Độ dính chắc chắn.

Viết lên dễ dàng. Dán được nhiều lần.

Ứng dụng : đánh dấu sách, từ điển, báo hay những tạp chí ...có số lượng trang lớn

Văn Phòng Phẩm IDB