Giấy phân trang giấy Pronoti-5

11.000₫

Giấy phân trang giấy Pronoti-5

Thương hiệu: Pronoti

Kích thước: 12mm x 50mm

Đóng gói: 1 tập 5 mầu.

Chất liệu giấy Giấy phân trang gồm 5 màu sắc khác nhau tiện ích khi đánh dấu,ghi nhớ nhiều công việc. Keo dính chắc. Viết lên dễ dàng. Dán được nhiều lần.

Văn Phòng Phẩm IDB