Giấy phân trang giấy Pronoti-4

12.000₫

Thương hiệu: Proniti Giấy phân trang gồm 4 màu sắc khác nhau tiện ích khi đánh dấu,ghi nhớ nhiều công việc.

Kích thước : 19mm x76mm.

Đóng gói : 4 màu/tập.

Keo dính chắc. Viết lên dễ dàng. Dán được nhiều lần.

Văn Phòng Phẩm IDB