Giấy phân trang giấy Pronoti-3

9.000₫

Thương hiệu: Pronoti

Giấy phân trang gồm 3 màu sắc khác nhau tiện ích khi đánh dấu,ghi nhớ nhiều công việc.

Kích thước : 19mm x76mm.

Đóng gói : 3 màu/tập.

Keo dính chắc. Viết lên dễ dàng. Dán được nhiều lần. 

Văn Phòng Phẩm IDB