Giấy nhắn Pronoti 7,6cm x 5,1cm

4.000₫

Giấy nhắn Pronoti 7,6cm x 5,1cm

Thương hiệu: Pronoti

Kích thước: 7,6cm x 5,1cm

Đơn vị tính: Tập

Quy cách: 100 tờ/tập,màu vàng.

Văn Phòng Phẩm IDB