Quý Đại lý, Cửa hàng, Cơ quan, Doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp khi nhập số lượng nhiều hàng sẽ có giá tốt nhất từ nhà phân phối IDB - 0918181895

STT TÊN SẢN PHẨM CHI TIẾT SẢN PHẨM GIÁ PHÂN PHỐI
I Giấy Double A    
1 Giấy Double A A4 ĐL 70 Giấy nhập khẩu Thái Lan. 500tờ/ ram. 1 chuyến 20 thùng 50.000 VNĐ
2 Giấy Double A A4 ĐL 80 Giấy nhập khẩu Thái Lan. 500tờ/ ram. 1 chuyến 20 thùng 100.000 VNĐ
3 Giấy Double A A3 ĐL 80 Giấy nhập khẩu Thái Lan. 500tờ/ ram. 1 chuyến 10 thùng 120.000 VNĐ
II Giấy IK Plus    
1 Giấy IK Plus A4 ĐL 70 Giấy nhập khẩu Indo. 500tờ/ ram. 1 chuyến 20 thùng 50.000 VNĐ
2 Giấy IK Plus A4 ĐL 80 Giấy nhập khẩu Indo. 500tờ/ ram. 1 chuyến 20 thùng 100.000 VNĐ
3 Giấy IK Plus A3 ĐL 80 Giấy nhập khẩu Indo. 500tờ/ ram. 1 chuyến 10 thùng 120.000 VNĐ
III Giấy Bãi Bằng    
1 Giấy Bãi Bằng hồng tem A4 ĐL 70 Giấy Cty Bãi Bằng. 500tờ/ ram. 1 chuyến 20 thùng 45.000 VNĐ
2 Giấy Bãi Bằng hồng tem A3 ĐL 70 Giấy Cty Bãi Bằng. 500tờ/ ram. 1 chuyến 10 thùng 90.000 VNĐ
1 Giấy Bãi Bằng xanh tem A4 ĐL 60 Giấy Cty Bãi Bằng. 500tờ/ ram. 1 chuyến 20 thùng 43.000 VNĐ
1 Giấy CLEVERUP A4 ĐL 70 Giấy Bãi Bằng xuất khẩu. 500tờ/ ram. 1 chuyến 20 thùng 49.000 VNĐ
1 Giấy CLEVERUP A4 ĐL 80 Giấy Bãi Bằng xuất khẩu. 500tờ/ ram. 1 chuyến 20 thùng 54.000 VNĐ