Giấy Bãi Bằng A4 ĐL 70

54.000₫

- Sản xuất giấy in - giấp photo dây truyền công nghệ cao
- Chất lượng giấy đặc biệt nhẵn mịn, mang lại hình ảnh rõ ràng, sắc nét khi in
- Đáp ứng được các yêu cầu của máy in, máy photo thế hệ mới