File Kingjim 5315/ 1500 tờ A4 (mở 2 đầu)

162.000₫

File Kingjim 5315/ 1500 tờ A4 (mở 2 đầu)
- Có sức chứa tài liệu lớn, lên đến 1500 trang giấy.
- Cơ chế tay cầm giúp lấy tài liệu ra một cách dễ dàng
- Cơ chế ống để ngăn ngừa tài liệu bị rách trong quá trình lưu trữ.
- Với tài liệu có số lượng nhiều, bạn có thể dễ dàng thêm và loại bỏ các tài liệu từ phía bên trái và bên phải.
- Độ dầy 13-15cm, gáy có tay cầm giúp lưu trữ tài liệu với số lượng lớn và dễ dàng vận chuyển.