CASIO MX-120S

Thương hiệu: |

170.000₫

MÁY TÍNH CASIO MX-120S
- Màn hình cực lớn. Màn hình lớn hơn giúp đọc nhiều dữ liệu dễ dàng hơn.
- Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin). Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng.
- Phím nhựa. Phím cấu tạo bằng nhựa dễ dàng thao tác.
- Bề mặt kim loại. Bề mặt đứng bảo vệ máy.