CASIO MS-170V

258.000₫

MÁY TÍNH CASIO MS-170V
- Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu.
- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: mặt trời & pin.
- Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao.
- Chức năng nổi trội: tính thuế và đổi tỷ giá, giá cả lợi nhuận, tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ mức chiết khấu, tính thuế, đồng hồ và lịch sắp xếp.