CASIO MJ-120D

236.000₫

MÁY TÍNH CASIO MJ-120D
- Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu.
- Có đến 100 bước kiểm tra.
- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời.
- Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao.
- Bề mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức năng.
- Chức năng nổi trội của máy tính casio: tính tỷ lệ phần trăm, cho phép thêm bớt lợi nhuận và chi phí đã định.