CASIO JJ-120D

390.000₫

MÁY TÍNH CASIO JJ-120D
- Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu, có thể thay đổi theo tuỳ thích.
- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời.
- Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao.
- Có nhóm lệnh chức năng.
- Chức năng nổi trội: tính thuế và đổi tỷ giá, giá cả lợi nhuận, tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ mức chiết khấu, tính thuế.