CASIO J-120S

308.000₫

MÁY TÍNH CASIO J-120S
- Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu.
- Có đến 100 bước kiểm tra.
- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời.
- Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi bấm máy nhanh.
- Chức năng nổi bật: tính tỷ lệ %, tính thuế, đổi tỷ giá, lợi nhuận.