CASIO DJ-240D

480.000₫

MÁY TÍNH CASIO DJ-240D
- Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu, có thể thay đổi theo tuỳ thích.
- Có thể kiểm tra đến 120 bước tính trước đó.
- Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời.
- Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao.
- Bề mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức năng.
- Chức năng nổi bật: tính tỷ lệ phần trăm, tính thuế, giá cả & lợi nhuận.