CASIO D - 120S

345.000₫

MÁY TÍNH CASIO D - 120S
- Nguồn hai chiều (Mặt trời + Pin). Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sang.
- Nhấn đồng thời phím. Các thao tác phím được lưu trữ trong bộ nhớ đệm, nhờ vậy sẽ không bị mất dữ liệu ngay cả khi nhập với tốc độ cao.
- Các phím dẻo. Được thiết kế và chế tạo để dễ dàng thao tác.
- Chức năng tính thuế & hối đoái. Các chức năng tính thuế và quy đổi tiền tệ.
- Phần trăm tỷ lệ lợi nhuận. Phím " % " cho phép truy cập nhanh vào giá và lợi nhuận đồng thời cung cấp các bổ trợ, chiết khấu, tỷ lệ và các giá trị tăng/giảm.
- Các biểu tượng lệnh hàm. Ký hiệu (+, -, ×, ÷) trên màn hình cho biết trạng thái của thao tác bạn hiện đang thực hiện.